Kurt Leuchovius Minne 2014

Modifierad: 2014-08-27
Skapad: 2014-08-23

 

Västerås Radioklubb utdelar årligen utmärkelsen:
Kurt Leuchovius Minne
– för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2014:

Bo Lenander SM5CJW

För mångårig konstruktion av mottagare och sändare för rävjakt – och delgivande till andra genom byggbeskrivningar.


Motivering:

Bosse har varit framgångsrik rävjägare i över 50 år. Under dessa år har han konstruerat och byggt rävsaxar för sin egen och andras användning. Men han har också delat med sig av sina konstruktioner till andra genom publicering av byggbeskrivningar. Hans design har därmed spritts utanför Västerås och Sverige.

De mest efterlängtade kontruktionerna skapade Bosse i samband med VM i Sverige år 1994. Tidigare hade svenskarna jagat räv i större utsträckning endast på 3,5 MHz. Till VM konstruerade Bosse de nödvändiga sändarna för 144 MHz. Dessutom tog han fram en rävsax för 144 MHz som byggdes i ett stort antal.

Bosses senaste konstruktion. publicerades år 2013 som byggprojekt i tidningen QTC och har färdigställts av rävjägare i Sverige och andra länder.


Utmärkelsen delgavs på SM i rävjakt den 23 augusti i Strängnäs. Men då Bo inte var närvarande överlämnades den vid en ceremoni hos Bo dagen efter från VRK:s representant Hans Sundgren.

Hans Sundgren  mottager utmärkelsen från Jan Palmquist
Foto: Ulla Pettersson

Hans Sundgren

 

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett


Utmärkelsen Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt:
• utdelas årligen på SSA-RPO-SM-mötet
• mottagaren beslutas av styrelsen i Västerås Radioklubb, på rekommendation av RPO-sektionen
• personlig plakett
• plakett på utmärkelsen som mottagaren förfogar över under 1 år (inte infört)

Tidigare mottagare:

2013: P-A Nordwaeger SM0BGU: För att ha gjort svensk rävjakt internationellt synlig

2012: Hans Sundgren: För hans oupphörliga arbete med att bygga upp och underhålla en plats på internet för svensk rävjakt. www.pejla.se.

2011: Erik Agrell: För ett målmedvetet och föredömligt genomförande av sitt första VM – med medaljer för Sverige som resultat.

2010: Rolf Svensson SM5DIY: För införandet av GPS-spår på webben – filmer som visar rävjägare och andra vad som händer i skogen.

2009: Alf Lindgren SM5IQ: För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.

2008: Jan Palmquist SM5FUG: För nyskapande konstruktion av Mickel den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för rävsändare.

2007: Raimo Hallgren SM5AXT: För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006 trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade träningstävlingar.

2006: Olle Nilsson, SM0KON: För innovativ konstruktion och produktion av en ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.

html Tidigare mottagare