Kurt Leuchovius Minne 2016

Modifierad: 2016-10-16
Skapad: 2016-08-18

 

Västerås Radioklubb utdelar årligen sedan år 2006, utmärkelsen:
Kurt Leuchovius Minne
– för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2016:

András Paál HG0HK

För framtagning av sändare för Sprint och Foxoring
– en stor hjälp för svenska rävjägare
.


Motivering:

Sedan år 2012 tävlar man vid rävjakts-EM och -VM, i grenarna Sprint och Foxoring. Dessa grenar kräver andra sändare än de som svenska radioklubbar haft tillgång till under lång tid. András tog år 2012 initiativ till att konstruera och bygga sändare som fungerar för dessa nya grenar. Sändarna har sedan dess använts vid både Nordiska Mästerskap och Ungerska Mästerskap, samt vid träningstävlingar i Sverige.

Förutom att konstruera och bygga sändare har András även arrangerat träningstävlingar i de nya grenarna. För radioklubbarna i Mälardalen har han årligen arrangerat både Sprint och Foxoring. Detta har underlättat för svenska rävjägare som kunnat förbereda sig för VM och EM.

András har varit rävjägare i Sverige sedan 2006 och svenska rävjägare kan vara tacksamma över att ha tillgång till hans teknik och arrangörsskap för Sprint och Foxoring.


Utmärkelsen tilldelades András vid det kombinerade SRJ/VRK-klubbmästerskapet i Kallhäll den 9 oktober.

Jitka  mottager utmärkelsen från Hans Sundgren

Jitka Zakova

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett


Utmärkelsen Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt:
• utdelas årligen på SSA-RPO-SM-mötet
• mottagaren beslutas av styrelsen i Västerås Radioklubb, på rekommendation av RPO-sektionen
• personlig plakett
• plakett på utmärkelsen som mottagaren förfogar över under 1 år (inte infört)

Tidigare mottagare:

2015: Jitka Záková: För sin ambitiösa satsning inför VM i Kazakstan, där resultaten visade att hon är en av Sveriges mest framgångsrika rävjägare någonsin.

2014: Bo Lenander SM5CJW: För mångårig konstruktion av mottagare och sändare för rävjakt – och delgivande till andra genom byggbeskrivningar

2013: P-A Nordwaeger SM0BGU: För att ha gjort svensk rävjakt internationellt synlig

2012: Hans Sundgren: För hans oupphörliga arbete med att bygga upp och underhålla en plats på internet för svensk rävjakt. www.pejla.se.

2011: Erik Agrell: För ett målmedvetet och föredömligt genomförande av sitt första VM – med medaljer för Sverige som resultat.

2010: Rolf Svensson SM5DIY: För införandet av GPS-spår på webben – filmer som visar rävjägare och andra vad som händer i skogen.

2009: Alf Lindgren SM5IQ: För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.

2008: Jan Palmquist SM5FUG: För nyskapande konstruktion av Mickel den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för rävsändare.

2007: Raimo Hallgren SM5AXT: För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006 trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade träningstävlingar.

2006: Olle Nilsson, SM0KON: För innovativ konstruktion och produktion av en ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.

html Tidigare mottagare