Utrustning för radio-orientering

www.pejla.se

2023-06-04

| Kommersiell utrustning | Icke-kommersiell utrustning | Översikter |

Kommersiell utrustning

 

Innehåll

Utgivare

Både sändare och mottagare från Tjeckien.

OK2BWN Radio Sports Equipment
http://www.ok2bwn.cz/indexe.php

Flera pejlmottagare och sändare för 3.5 MHz och 144 MHz till låga priser.

Finns färdigbyggda eller som byggsats.

Beijing Sinolyn Toyotechno:
http://ardfe.web.fc2.com/

Pejlmottagare baserade på dopplerprincipen samt sändare som kan sända inspelat tal.

Moderna konstruktioner.

WB6EYV, USA
http://www.silcom.com/~pelican2/                    

Icke-kommersiell utrustning

 

Innehåll

Utgivare

Tyska sändare och mottagare

Moderna konstruktioner.

DF1FO, Tyskland
http://www.mydarc.de/df1fo/indexeng.html                    

Norsk pejmottagare PRX 80 för 3.5 MHz

ARDF Norge http://www.radioorientering.no/teknikk/prx80pro.htm

 

Norsk pejmottagare ROF 1 för 144 MHz

ARDF Norge http://www.radioorientering.no/teknikk/2mrx/index.htm

Pejlmottagare för  3.5 MHz

ARDF Nederländerna http://www.qsl.net/pa3fdc/tech/hrx80/index.htm

Pejlmottagare för  3.5 MHz

ARDF Harry, Österrike

http://members.inode.at/harald.gosch/

Pejlmottagare för  3.5 och 144 MHz

ARDF, Australien
http://www.ardf.org.au

Styrenheter för sändare. Använder PIC-processor.

Jacques Brodeur, Canada
http://www.qsl.net/ve2emm/index.html#index                    

Pejlmottagare ROX 2T för  144 MHz och annat

ARDF Projects by G3ZOI, Storbritannien http://www.open-circuit.co.uk/home.php

                     

Pejlmottagare för  3.5 och 144 MHz

Ron Graham electronics, Australien http://users.mackay.net.au/~ron/ham_rx.htm

Tilläggsutrustning för 144 MHz pejling med vanlig radio

ARDF, Storbritannien
http://www.ardf-uk.co.uk/equip.html

Sändare för 3.5 och 144 MHz

ARDF by ON7YD, Belgien http://www.qsl.net/on7yd/ardfbrew.htm

Översikter

 

Innehåll

Utgivare

 

Översikt över utrustning

Albuquerque Transmitter Hunting group, USA http://home.att.net/~wb8wfk/equipment.html