Instruktion 1 apr 2007

Allmänt | Utrustning | Att pejla 144 MHz | Att pejla 3,5 MHz
Tävling enligt internationella regler | Tävling enligt svenska regler | Sprint